Bất ngờ với lợi nhuận tăng gấp 2 lần sau kiểm toán của ITA

17/04/2020 21:27

Nếu doanh thu cho thuê đất có cơ sở hạ tầng được phân bổ đều trong thời hạn thuê đất thì Tập đoàn ITA có thể lỗ gần 42 tỷ đồng cho năm 2019.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Mã: ITA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với sự thay đổi rất lớn về số liệu kinh doanh.

Số liệu kinh doanh trước và sau kiểm toán (Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính)

 

Sau kiểm toán, doanh thu thuần của ITA gấp 2,8 lần trên báo cáo tự lập lên 1.307 tỷ đồng do doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng ghi nhận tăng thêm hơn 800 tỷ đồng.

Cụ thể, Tập đoàn đã ghi nhận doanh thu một lần cho toàn bộ thời gian thuê đất tại Khu công nghiệp (KCN) Tân Tạo – Khu mở rộng trên tổng diện tích hơn 90,4 ha và KCN Tân Đức hơn 167,3 ha.

Dù các chi phí gia tăng nhưng doanh thu đột biến gấp 2,8 lần khiến lợi nhuận sau thuế cũng tăng gấp hơn 2 lần lên 206 tỷ đồng.

Nếu doanh thu cho thuê đất có cơ sở hạ tầng này được phân bổ đều trong thời hạn thuê đất sẽ ảnh hưởng lớn đến số liệu kinh doanh của ITA và doanh nghiệp có thể lỗ gần 42 tỷ đồng cho năm 2019.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toá

 

Phía Kiểm toán cũng đưa ra ý kiến về việc ITA ghi nhận doanh thu một lần tại hai KCN trên thì phải có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho nhà nước một lần cho toàn bộ thời gian thuê của diện tích đã được thuê theo đơn giá thuê đất trả tiền một lần, mà số tiền này có thể khác với số tiền đã được Tập đoàn trích trước (hơn 21 tỷ đồng tại ngày 31/12/2019).

ITA cho biết, vào ngày 15/4, Ban Tổng giám đốc đang trong quá trình làm việc với các cơ quan để xác định tiền thuê đất phải trả, đã nộp các hồ sơ cần thiết và đang chờ phản hồi.

Do đó, ITA quyết định trình bày khoản nợ dự phòng hơn 21 tỷ này theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 18 vào mục “Dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

 

Bên cạnh đó, Kiểm toán cũng lưu ý tới việc tại ngày 31/12/2019 Tập đoàn đã ghi nhận khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) và CTCP Năng lượng Tân Tạo 2 (TEC 2) với tổng giá trị hơn 2.170 tỷ đồng và khoản phải thu từ hai đơn vị này cùng CTCP Năng lượng Tân Tạo (TEC) hơn 1.359 tỷ đồng.

Việc thu hồi các khoản đầu tư và phải thu này được Ban Giám đốc xác định dựa trên giả định là TEC sẽ tiếp tục thực hiện dự án Nhiệt điện Kiên Lương. Vào ngày 15/4 lãnh đạo của TEC đang trong quá trình xin phê duyệt từ cơ quan nhà nước cho dự án này.

Tập đoàn ITA cho biết, vẫn đang kiến nghị Chính phủ đưa dự án Kiên Lương vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, vì hiện nay Việt Nam vẫn thiếu điện đặc biệt là khu vực phía Nam.

Theo đánh giá của ITA, khoản công nợ phải thu TEDC cùng giá trị đầu tư vào TEDC và TEC 2 được đảm bảo bằng tài sản là cơ sở hạ tầng đã được đầu tư và giá trị diện tích đất của dự án.

Theo Hoàng Kiều

"https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/bat-ngo-voi-loi-nhuan-tang-gap-2-lan-sau-kiem-toan-cua-ita/20200417012937016"

Bạn đang đọc bài viết "Bất ngờ với lợi nhuận tăng gấp 2 lần sau kiểm toán của ITA" tại chuyên mục KINH TẾ. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0949.685.111) hoặc gửi về địa chỉ email banvideo.dntt@gmail.com).