Hệ quả bất bình đẳng thu nhập trong đại dịch: 1% người giàu nhất thế giới thải ra lượng CO2 nhiều hơn gấp đôi so với 50% người nghèo nhất thế giới

Theo báo cáo của Tổ chức phi chính phủ Oxfam International về bất bình đẳng, bất bình đẳng kinh tế đã cắt giảm thu nhập của 99% dân số thế giới và khiến hơn 160 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói. Đặc biệt là bất bình đẳng về giới tính trong thu nhập đang ngày càng trầm trọng ở nhiều quốc gia.