Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế về Quản lý tài sản kỹ thuật lần thứ 17

Hội nghị quốc tế về Quản lý tài sản kỹ thuật lần thứ 17 với chủ đề “Công nghiệp 4.0, Chuyển đổi số, xã hội 5.0 và các chủ đề khác” sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18 đến 20/10/2023.