Bộ Xây dựng công nhận 4 tổ chức và 88 cá nhân giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký ban hành Quyết định công nhận cá nhân và tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc.