Tổng doanh thu của các DNNN trên cả nước đạt gần 690 nghìn tỷ đồng

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung, tính đến 30/6/2023, tổng doanh thu của các DNNN trên cả nước đạt gần 690 nghìn tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm 2023. Lãi phát sinh trước thuế là 67,4 nghìn tỷ đồng.