Lợi nhuận quý IV/2023, nhóm doanh nghiệp phi tài chính giảm mạnh 28,6%

Theo cập nhật mới nhất của FiinTrade, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 198 doanh nghiệp niêm yết đại diện 30% tổng giá trị vốn hóa trên 03 sàn công bố báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh quý IV và năm 2023. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của 186 doanh nghiệp phi tài chính duy trì giảm sâu so với cùng kỳ.