Chuyển đổi xanh tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Diễn đàn cấp cao thường niên về công nghiệp 4.0 năm 2023 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức có sự tham gia của khoảng 150 đại biểu trực tiếp tại điểm cầu chính cùng hơn 350 đại biểu, chuyên gia cấp cao trong nước và quốc tế tham dự.