Tích cực rà soát phát hiện các trường hợp lợi dụng ví điện tử để đánh bạc

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa trả lời công dân về tình trạng xảy ra các trường hợp lợi dụng ví điện tử để tổ chức đánh bạc trá hình.