Yêu cầu làm sạch dữ liệu người giao dịch chứng khoán

Ngày 23/9, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 7323/VPCP-KSTT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Lưu Quang về việc triển khai Đề án Phát triển Ứng dụng Dữ liệu về Dân cư, Định danh và Xác thực Điện tử phục vụ việc Chuyển đổi Số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).