Đà Nẵng: Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động gấp 1,5 lần số quay trở lại thị trường

03/12/2021 14:06

Trong 11 tháng năm 2021, số doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc trên địa bàn TP Đà Nẵng phải tạm ngừng hoạt động (2.575 doanh nghiệp) cao gấp hơn 1,5 lần số doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc quay trở lại thị trường sau thời gian đăng ký tạm ngừng hoạt động (1.670 doanh nghiệp).

Ngày 3/12, Cục Thống kê Đà Nẵng cho hay, trong tháng 11/2021 (tính từ 15/10 – 15/11), TP Đà Nẵng đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 344 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 1.165 tỷ đồng, tăng 118 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và tăng 409 tỷ đồng vốn đăng ký so với tháng trước.

Doanh nghiệp đến giao dịch với Sở KH&ĐT Đà Nẵng tại Trung tâm Hành chính TP

Doanh nghiệp đến giao dịch với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Đà Nẵng tại Trung tâm Hành chính TP

Tuy nhiên lũy kế 11 tháng năm 2021, TP Đà Nẵng có 3.219 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 15.358,2 tỷ đồng; giảm 14% về số doanh nghiệp và giảm 22,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng trong 11 tháng qua, TP Đà Nẵng hoàn tất thủ tục giải thể cho 623 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và có 2.575 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020. Đồng thời có 1.670 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc quay trở lại hoạt động sau thời gian đăng ký tạm ngừng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2020.

Như vậy trong 11 tháng năm 2021, số doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc trên địa bàn TP Đà Nẵng phải tạm ngừng hoạt động (2.575 doanh nghiệp) cao gấp hơn 1,5 lần số doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc quay trở lại thị trường sau thời gian đăng ký tạm ngừng hoạt động (1.670 doanh nghiệp).

Cục Thống kê Đà Nẵng cũng cho biết, trong tháng 11/2021, TP Đà Nẵng đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 2 dự án đầu tư trong nước trong các khu công nghiệp (KCN), Khu công nghệ cao (khu CNC), Khu Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung với tổng vốn 77 tỷ đồng và 2 dự án ngoài KCN với tổng vốn gần 2.177 tỷ đồng.

Tính chung 11 tháng năm 2021 (tính đến 15/11), TP Đà Nẵng đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 22 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 4.668,4 tỷ đồng; trong đó có 5 dự án ngoài KCN tổng vốn đầu tư 4.005 tỷ đồng và 17 dự án trong các KCN, Khu CNC tổng vốn đầu tư 663,4 tỷ đồng. Lũy kế đến đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng có 721 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 151.294 tỷ đồng; trong đó có 345 dự án đầu tư ngoài KCN với tổng vốn 123.686 tỷ đồng và 376 dự án đầu tư tại các KCN, Khu CNC với tổng vốn 27.608 tỷ đồng.

Về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong tháng 11/2021, TP Đà Nẵng đã cấp mới 3 dự án với tổng vốn đăng ký 0,086 triệu USD; không có dự án tăng vốn góp trong kỳ. Tính chung 11 tháng năm 2021, TP Đà Nẵng có 34 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 149,5 triệu USD; 17 lượt dự án FDI tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 10,2 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15/11/2021, TP Đà Nẵng có 911 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 3,866 tỷ USD.

Hải Châu
Bạn đang đọc bài viết "Đà Nẵng: Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động gấp 1,5 lần số quay trở lại thị trường" tại chuyên mục DOANH NGHIỆP. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0949.685.111) hoặc gửi về địa chỉ email banvideo.dntt@gmail.com).