Làm 'cò' đất mà không có chứng chỉ hành nghề có thể bị phạt hàng chục triệu đồng?

Từ năm 2022, mức phạt khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề được tăng lên 40-60 triệu đồng, cao gấp 4 lần quy định cũ.