Bắt đầu từ năm 2022, các sàn thương mại điện tử phải kết nối thông tin với cơ quan thuế

Theo đó, từ năm 2022 các sàn thương mại điện tử trên cả nước phải triển khai thực hiện việc cung cung cấp thông tin, kê khai và nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử.