Hơn 12.000 trang web tại Việt Nam có yếu tố nguy hiểm, lừa đảo

Trong số 24.820 website tại Việt Nam bị báo cáo không an toàn, có tới 12.052 trang web bị Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cảnh báo có yếu tố nguy hiểm, lừa đảo.