Khẩn trương triển khai các dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Văn bản số 4691/VPCP-CN về tình hình triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải.