Lương tối thiểu vùng năm 2024 dự kiến tăng từ 200.000 - 280.000 đồng

Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu mới đang được lấy ý kiến nhân dân. Một trong những nội dung chính là đề xuất tăng điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 6% (từ 200.000 đồng - 280.000 đồng) so với mức hiện hành, thời gian dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2024.