Thành lập Tổ điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng TP Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 4418/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng TP Hà Nội.