Các địa phương thống kê, rà soát việc kết nối các tuyến đường bộ cao tốc

26/09/2023 08:08

Bộ GTVT đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá hiện trạng và đề xuất đầu tư các tuyến kết nối hoặc bổ sung/hoàn thiện nút giao khác mức liên thông.

Bộ GTVT vừa có hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát việc kết nối các tuyến đường bộ cao tốc theo Công điện số 769/CĐ-TTg ngày 26/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương thống kê, rà soát việc kết nối các tuyến đường bộ cao tốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, Bộ GTVT cho biết, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đã đặt ra mục tiêu "Đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc". Đến nay, cả nước đã có khoảng 1.822 km đường bộ cao tốc và đang tiếp tục tích cực triển khai xây dựng các dự án khác bảo đảm đến năm 2025 phấn đấu có khoảng 3.000 km và đến năm 2030 có khoảng 5.000 km.

Để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc, tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các vùng, địa phương, việc đầu tư, hoàn thiện các tuyến kết nối giữa tuyến đường bộ cao tốc và hệ thống đường bộ trên địa bàn các địa phương là rất cần thiết. Bộ GTVT đã có Văn bản số 5712/BGTVT-KCHT ngày 8/6/2022 gửi các địa phương để triển khai rà soát kết nối đường địa phương với các tuyến đường bộ cao tốc.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 769/CĐ-TTg ngày 26/8/2023 về việc rà soát việc kết nối các tuyến đường bộ cao tốc nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các vùng, địa phương, để có cơ sở báo cáo các cấp có thẩm quyền, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, rà soát quy hoạch tỉnh/thành phố đã và đang được triển khai về định hướng phát triển các khu vực đô thị, các KCN, KCX, khu công nghệ cao, khu du lịch, khu đô thị mới, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế... để tổng hợp, thống kê nhu cầu kết nối với hệ thống đường bộ cao tốc trên địa bàn (bao gồm các tuyến đường bộ đang khai thác, đang đầu tư và theo quy hoạch).

Đưa ra  lưu ý khi quy hoạch xây dựng đầu tư các tuyến đường của địa phương kết nối với các tuyến đường bộ cao tốc phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả cao nhất có thể, Bộ GTVT đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá hiện trạng và đề xuất đầu tư các tuyến kết nối hoặc bổ sung/hoàn thiện nút giao khác mức liên thông.

"Các đề xuất đầu tư phải phù hợp với hiện trạng, quy hoạch của tuyến kết nối/nút giao khác mức liên thông, tiến trình đầu tư công trình, dự án có liên quan để bảo đảm kết nối hiệu quả, đồng bộ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư", Bộ GTVT nhấn mạnh.

Đối với các tuyến kết nối/nút giao khác mức liên thông cần đầu tư ngay, Bộ GTVT đề nghị thuyết minh làm rõ sự cần thiết đầu tư: làm rõ việc kết nối đường bộ cao tốc với các đô thị, khu chức năng quan trọng của địa phương, trường hợp khoảng cách với nút giao liền kề từ 5 km đến 10 km, đề nghị thuyết minh chi tiết sự cần thiết bảo đảm đáp ứng yêu cầu theo quy định Mục 8.4.2 TCVN 5729:2012...

Quang Lộc (t/h)