Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả chế độ TNLĐ, BNN

06/04/2022 09:08

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp về tình hình giải quyết chế độ tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) năm 2021.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả chế độ TNLĐ, BNN - Ảnh 1.

BHXH Việt Nam thực hiện tăng cường ứng dụng CNTT vào giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, trong năm 2021, toàn ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạnTNLĐ, BNN hằng tháng đối với 2.378 người; giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN một lần đối với 4.737 người.

Trung bình mỗi tháng giải quyết đối với gần 200 người hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hằng tháng và giải quyết đối với gần 400 người hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN một lần.

Tổng số tiền giải quyết hưởng mới trợ cấp TNLĐ, BNN một lần năm 2021 là 180 tỉ đồng. Tổng số tiền giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hằng tháng tính đến hết năm 2021 là 697 tỉ đồng. Tổng số tiền hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro, chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp là 1,1 tỉ đồng.

Việc giải quyết kịp thời chế độ TNLĐ, BNN góp phần giúp hàng nghìn người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, nhất là trong tình hình ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COIVD-19.

Theo BHXH Việt Nam, có được kết quả trên là do ngành BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh, tăng cường ứng dụng CNTT vào giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN.

Phần mềm Xét duyệt chính sách với trên 250 chức năng, liên thông dữ liệu với các phần mềm nghiệp vụ khác đáp ứng toàn bộ quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Hệ thống giao dịch điện tử được quản lý tập trung, thống nhất đảm bảo việc giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với người lao động được nhanh chóng, chính xác và kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật.

BHXH Việt Nam cũng đa dạng hóa các hình thức chi trả, đẩy mạnh việc chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Quang Lộc