Hà Nội: Tổng kiểm tra các chung cư mini, cơ sở cho thuê trọ

15/09/2023 16:21

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 15/9/2023 về việc tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn Thành phố.

Thời gian kiểm tra là từ ngày 15/9 đến trước ngày 30/10/2023.

Hà Nội: Tổng kiểm tra các chung cư mini, cơ sở cho thuê trọ - Ảnh 1.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy. Ảnh minh họa

Nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng; Kiểm tra các nội dung liên quan đến an toàn điện; Kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác PCCC và CNCH.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ thực hiện kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình theo quy định Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020, Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ.

Kiểm tra, hướng dẫn về điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở theo quy định tại Điều 5 và Điều 7 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Hà Nội: Tổng kiểm tra các chung cư mini, cơ sở cho thuê trọ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Kiểm tra, hướng dẫn, khuyến cáo người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia bổ sung biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH trong đó tập trung vào các nội dung: Đảm bảo các yêu cầu về ngăn cháy lan theo chiều ngang, chiều dọc công trình như đóng kín buồng thang bộ, ngăn cháy các khu vực có công năng khác nhau; Lối thoát nạn, lối thoát khẩn cấp; Đảm bảo an toàn PCCC của hệ thống, thiết bị điện, quản lý sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, sạc điện xe máy điện, xe đạp điện, thắp hương thờ cúng; Tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ trực để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố ngay từ khi mới phát sinh; khuyến cáo các hộ gia đình tự trang bị các trang thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ, thoát nạn như thang dây hạ chậm, mặt nạ phòng độc, đèn pin, dụng cụ phá dỡ thông thường...

UBND Thành phố yêu cầu, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Kế hoạch của các đơn vị gửi về UBND Thành phố (qua Công an Thành phố) trước ngày 20/9/2023 để theo dõi, tổng hợp.

Các đơn vị chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo kết quả đợt tổng kiểm tra, rà soát về UBND Thành phố (qua Công an Thành phố) trước ngày 02/11/2023 để tổng hợp chung.

Đơn vị, địa phương nào thực hiện không nghiêm túc, không đảm bảo tiến độ đề ra, để sót lọt cơ sở thuộc diện kiểm tra, rà soát thì Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố.

Văn phòng UBND Thành phố, Công an Thành phố kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả tham mưu UBND Thành phố báo cáo theo quy định.

Bảo Trung