Sẽ bổ sung chính sách chi thăm hỏi đối tượng là người dân tộc thiểu số

31/05/2024 09:00

Theo Ủy ban Dân tộc thì, dự thảo bổ sung chính sách đặc thù chi thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ đối với một số đơn vị, cá nhân là người dân tộc thiểu số nhằm thể chế hóa chủ trương "Tăng cường đồng thuận xã hội; củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập phát triển cùng với đất nước..."

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc đề xuất bổ sung chính sách chi thăm hỏi một số đối tượng là người dân tộc thiểu số.

Ủy ban Dân tộc cho biết, dự thảo bổ sung chính sách đặc thù chi thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ đối với một số đơn vị, cá nhân là người dân tộc thiểu số nhằm thể chế hóa chủ trương "Tăng cường đồng thuận xã hội; củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoà nhập phát triển cùng với đất nước..." tại mục 4.2 Kết luận 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Cụ thể, dự thảo bổ sung "Điều 12a. Chính sách chi thăm hỏi, chúc mừng, động viên đối với một số đơn vị, cá nhân là người dân tộc thiểu số" như sau:

Đối tượng được thăm hỏi, chúc mừng, động viên gồm:

a) Nguyên lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước là người dân tộc thiểu số;

b) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, chiến sỹ cách mạng tiêu biểu, sĩ quan lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng đã nghỉ hưu là người dân tộc thiểu số;

c) Nguyên Lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương là người dân tộc thiểu số; nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là người dân tộc thiểu số;

d) Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ là người dân tộc thiểu số;

đ) Doanh nhân, trưởng thôn, bản và tương đương, nông dân sản xuất giỏi là người dân tộc thiểu số có đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

e) Người dân tộc thiểu số đạt giải thưởng cấp quốc tế và quốc gia;

g) Hộ dân tộc thiểu số nghèo sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

Ảnh internet.Sẽ bổ sung chính sách chi thăm hỏi đối tượng là người dân tộc thiểu số. Ảnh internet.

h) Người dân tộc thiểu số, hộ dân tộc thiểu số bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, thiếu đói vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

i) Trường mầm non, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ sở tôn giáo, trạm y tế, Ủy ban nhân dân các xã đặc biệt khó khăn, đơn vị lực lượng vũ trang ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nội dung và mức chi thăm hỏi, chúc mừng, động viên

Thăm hỏi, tặng quà các đối tượng tại điểm a, b nêu trên. Mức chi tối đa: 5.000.000 đồng/người/lần;

Thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tết hoặc Lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số, nhân dịp đi thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số đối với đối tượng quy định tại điểm c, d, đ, e và g nêu trên; thăm hỏi, động viên, tặng quà đối với đối tượng quy định tại điểm h;

Mức chi tối đa: 1.000.000 đồng/người, hộ/lần; không quá 3.000.000 đồng/người, hộ/năm;

Ủy ban Dân tộc cho biết, dự thảo bổ sung chính sách đặc thù chi thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ đối với một số đơn vị, cá nhân là người dân tộc thiểu số nhằm thể chế hóa chủ trương "Tăng cường đồng thuận xã hội; củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoà nhập phát triển cùng với đất nước..." tại mục 4.2 Kết luận 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Cụ thể, dự thảo bổ sung "Điều 12a. Chính sách chi thăm hỏi, chúc mừng, động viên đối với một số đơn vị, cá nhân là người dân tộc thiểu số" như sau:

Đối tượng được thăm hỏi, chúc mừng, động viên gồm:

a) Nguyên lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước là người dân tộc thiểu số;

b) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, chiến sỹ cách mạng tiêu biểu, sĩ quan lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng đã nghỉ hưu là người dân tộc thiểu số;

c) Nguyên Lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương là người dân tộc thiểu số; nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là người dân tộc thiểu số;

d) Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ là người dân tộc thiểu số;

Sẽ bổ sung chính sách chi thăm hỏi đối tượng là người dân tộc thiểu số. Ảnh internet.Sẽ bổ sung chính sách chi thăm hỏi đối tượng là người dân tộc thiểu số. Ảnh internet.

đ) Doanh nhân, trưởng thôn, bản và tương đương, nông dân sản xuất giỏi là người dân tộc thiểu số có đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

e) Người dân tộc thiểu số đạt giải thưởng cấp quốc tế và quốc gia;

g) Hộ dân tộc thiểu số nghèo sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

h) Người dân tộc thiểu số, hộ dân tộc thiểu số bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, thiếu đói vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

i) Trường mầm non, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ sở tôn giáo, trạm y tế, Ủy ban nhân dân các xã đặc biệt khó khăn, đơn vị lực lượng vũ trang ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nội dung và mức chi thăm hỏi, chúc mừng, động viên

Thăm hỏi, tặng quà các đối tượng tại điểm a, b nêu trên. Mức chi tối đa: 5.000.000 đồng/người/lần;

Thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tết hoặc Lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số, nhân dịp đi thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số đối với đối tượng quy định tại điểm c, d, đ, e và g nêu trên; thăm hỏi, động viên, tặng quà đối với đối tượng quy định tại điểm h;

Mức chi tối đa: 1.000.000 đồng/người, hộ/lần; không quá 3.000.000 đồng/người, hộ/năm;

Thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà các đối tượng quy định tại điểm i. Mức chi tối đa: 20.000.000 đồng/đơn vị, tổ chức/lần/năm;

Trường hợp Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, mức chi tối đa: 50.000.000 đồng/đơn vị, tổ chức/lần/năm;

Tổ chức tiếp đón đoàn đại biểu, tặng quà các cá nhân thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, chức sắc, chức việc tôn giáo, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc đến thăm và làm việc với Ủy ban Dân tộc. Mức chi tặng quà tối đa: 1.000.000 đồng/người; mức chi tiếp đón theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ tiếp khách trong nước.

PV