Sóc Trăng: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ hội nhập

08/11/2022 10:22

Tối 6/11, tại Quảng trường Bạch Đằng, TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng) diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo khu vực ĐBSCL lần thứ V, năm 2022.

Phát biểu khai mạc, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, kho tàng văn hóa dân gian của đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với nghệ thuật múa như: múa Răm vông, Lăm leo, Sarvan; nghệ thuật sân khấu độc đáo và đặc sắc với các loại hình sân khấu Rô băm, sân khấu Dù kê.

1-1667875507.jpeg
Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu chính thức khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo khu vực ĐBSCL lần thứ V, năm 2022.

Bên cạnh đó, gắn với đời sống sinh hoạt văn hóa tâm linh, đồng bào Khmer Nam Bộ đã bảo tồn được hệ thống kiến trúc chùa Phật giáo Nam tông. Đây vừa là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, vừa là nơi lưu giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ từ thế hệ này qua thế hệ khác. Văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ còn đa dạng, phong phú bởi hệ thống các lễ hội, bởi kho tàng văn học dân gian đồ sộ - từ tục ngữ, dân ca, truyện dân gian đến thần thoại, truyền thuyết… gắn với quá trình khai thiên lập địa và gắn bó lâu đời trên vùng ĐBSCL.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, văn hóa các dân tộc thiểu số là di sản quý giá, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.

2-1667875560.jpeg

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Ngày hội.

Ngày 24/11/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại Hội nghị này, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của văn hóa. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Từ đó đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp chủ yếu chấn hưng văn hóa để văn hóa thực sự là "nền tảng tinh thần", "động lực phát triển" và "soi đường cho quốc dân đi".

3-1667875548.jpeg
Tiết mục phục dựng sự tích cúng trăng của đồng bào Khmer.

Tuy nhiên, việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào phải xuất phát từ yếu tố tự thân, mình giữ cho mình chứ không thể nhờ ai giữ cho mình được. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn đồng bào dân tộc Khmer cùng nhau thực hiện tốt phương châm: người đi trước truyền lại cho người đi sau; Ông, Bà, Cha Mẹ truyền dạy cho con cháu; Cộng đồng học hỏi lẫn nhau, với nhiều cách làm sáng tạo, bền bỉ thì mới gìn giữ và phát huy được nét văn hóa đặc sắc, độc đáo của dân tộc mình.

4-1667875566.jpeg
Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Ngày hội.

Cùng với sự nỗ lực, cố gắng của đồng bào, phải có những chính sách cụ thể khuyến khích, hỗ trợ đồng bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của từng dân tộc và của cả dân tộc Việt Nam chúng ta. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phát huy tài nguyên văn hóa gắn với phát triển du lịch để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa cơ hội tạo thêm việc làm, tăng thu nhập của người dân. Như vậy mới đảm bảo tính căn cơ, lâu bền, gắn văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân.

5-1667875566.jpeg
Ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu đáp từ.

Phát biểu đáp từ tại lễ khai mạc, ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh góp phần rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Lâm Văn Mẫn cho biết, tỉnh Sóc Trăng tin tưởng và kỳ vọng ngày hội và lễ hội lần này sẽ để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng quý đại biểu và du khách gần xa. Đồng thời, cũng mong đợi các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ có dịp tìm hiểu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tăng cường hợp tác, cùng phát triển trong tương lai.

6-1667875566.jpeg
Các đại biểu tham gia múa Lâm thôn cùng các văn nghệ sĩ.

Ngày hội tạo ra một không gian văn hóa ý nghĩa, để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào Khmer Nam Bộ hội tụ, gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần quan trọng trong việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Dịp này, đại diện Tổ chức Guinness Việt Nam đã trao quyết định và bằng công nhận Kỷ lục Guinness "Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng có số lượng ghe ngo và vận động viên đông nhất" Việt Nam từ năm 2005 đến nay cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng.

Văn Dương - Hồng Ân
Bạn đang đọc bài viết "Sóc Trăng: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ hội nhập" tại chuyên mục TIN TỨC. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0949.685.111) hoặc gửi về địa chỉ email banvideo.dntt@gmail.com).