Giá điện sinh hoạt dự kiến còn 5 bậc, cao nhất hơn 3.450 đồng một kWh

08/07/2023 07:40

Biểu giá bán lẻ điện dự kiến còn 5 bậc thay vì 6 như hiện hành và giá điện ở bậc cao nhất (701 kWh trở lên) khoảng 3.457 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT).

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Theo đó, giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt được rút ngắn từ 6 còn 5 bậc, mức giá tăng dần nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Giá điện sinh hoạt dự kiến còn 5 bậc, cao nhất hơn 3.450 đồng một kWh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bậc thấp nhất tính cho hộ gia đình dùng từ 0-100 kWh (bậc thấp nhất hiện hành là 0-50 kWh), bậc cao nhất từ 700 kWh trở lên.

Giá điện các bậc thang từ bậc 1 đến bậc 5 được tính bằng 90-180% giá bán lẻ điện bình quân 1.920,37 đồng một kWh (mức điều chỉnh từ 4/5).

Như vậy, bậc 1 có giá thấp nhất là khoảng 1.728 đồng một kWh và cao nhất (bậc 5) là 3.457 đồng một kWh. Giá này chưa gồm thuế VAT.

Giá điện sinh hoạt dự kiến còn 5 bậc, cao nhất hơn 3.450 đồng một kWh - Ảnh 2.

Biểu giá điện mới giảm về 5 bậc thay vì 6 bậc hiện hành

Dự thảo đưa ra lấy ý kiến lần này không khác nhiều so với phương án từng đưa ra năm ngoái. Theo Bộ Công Thương, việc cải tiến này sẽ làm thay đổi căn bản cơ cấu biểu giá bán lẻ điện so với trước nên sẽ tác động trực tiếp tới khách hàng. Trong đó, mức giá bán lẻ điện bình quân với nhóm sinh hoạt không thay đổi, nhưng sẽ có nhóm khách hàng được giảm tiền điện và ngược lại.

Phương án giá sinh hoạt theo 5 bậc sẽ phản ánh chi phí, tức phân bổ chi phí đến từng nhóm khách hàng sử dụng; giúp hạn chế một phần tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa. Ngoài ra, chênh lệch giữa bậc 1 và bậc 5 là hai lần, phù hợp với xu thế chung của thế giới nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Hộ nghèo, hộ chính sách xã hội vẫn được hỗ trợ tiền điện cho 30 kWh đầu tiên tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1.

Giá bán điện cho sản xuất, kinh doanh và hành chính sự nghiệp cũng thay đổi. Việc phân bổ chi phí của ngành điện sẽ theo cấp điện áp, theo thời gian sử dụng trong ngày và theo nhóm khách hàng điện, trong đó bổ sung giá điện cho các trạm sạc xe điện.

Chẳng hạn, giá bán lẻ điện cho trạm sạc xe điện chia theo cấp điện áp, giờ bình thường - thấp điểm - cao điểm, thấp nhất 54% giá bán lẻ điện bình quân (1.037 đồng một kWh) và cao nhất 205% giá bán lẻ điện bình quân (3.937 đồng một kWh). Các giá này chưa gồm thuế VAT.

Nhóm khách hàng kinh doanh sẽ bổ sung cơ sở lưu trú, du lịch áp dụng giá bán lẻ bằng nhóm khách hàng sản xuất với cấp điện áp 1 - 35 kV và các hộ kinh doanh khác. Giá bán điện theo 4 cấp điện áp cũng sẽ được áp dụng cho nhóm khách hàng sản xuất, thấp nhất 52% và cao nhất 167% giá bán lẻ điện bình quân.

Nhóm khách hàng đơn vị hành chính sự nghiệp sẽ bổ sung bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông, chiếu sáng công cộng...

Trước đó vào năm 2020, Bộ Công Thương cũng đã đề xuất rút gọn từ 6 bậc xuống 5 bậc, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Công Thương đã báo cáo Chính phủ xin hoãn việc này.

Huyền My (t/h)