Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị năm 2021 vượt mốc 4%

06/01/2022 16:26

Mặc dù Chính phủ đã có các chính sách chủ động thích ứng linh hoạt trong phòng chống COVID-19, vừa thực hiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội nhưng tính chung cả năm 2021 thị trường lao động vẫn còn gặp nhiều khó khăn, với tỷ lệ thất nghiệp năm nay cao hơn năm trước, trong đó khu vực thành thị vượt mốc 4%.

Lao động có việc làm chính thức và phi chính thức đều giảm

Theo số liệu mới cập nhật của Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên năm 2021 đạt 50,5 triệu người, giảm 791,6 nghìn người so với năm trước. Trong đó, lực lượng lao động ở khu vực thành thị là 18,6 triệu người, chiếm 36,8%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động năm 2021 là 67,7%, giảm 1,9 điểm phần trăm so với năm trước.

Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm năm 2021 là 49,0 triệu người, giảm 1 triệu người so với năm 2020. Trong đó, giảm chủ yếu ở khu vực nông thôn và ở nam giới.

lao-1641461132.jpg
Số lao động có việc làm chính thức và phi chính thức trong năm 2021 đều giảm

Trong năm 2021, tình hình dịch kéo dài và phức tạp hơn trong năm 2020 đã khiến cho hàng triệu người mất việc, lao động trong các ngành tiếp tục giảm, đặc biệt là khu vực dịch vụ. Lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng là 16,3 triệu người (chiếm 33,2%), giảm 254.200 người so với năm trước. Khu vực dịch vụ là 18,6 triệu người (chiếm 37,9%), giảm 800.800 người so với năm trước. Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản là 14,2 triệu người (chiếm 28,9%), tăng 37.300 người so với năm trước.

Trong năm 2021, số lao động có việc làm chính thức và phi chính thức đều giảm. Số lao động có việc làm phi chính thức là 19,8 triệu người, giảm 628.000 người, mức giảm này cao hơn so với mức giảm ở lao động có việc làm chính thức. Số lao động có việc làm chính thức là 15,4 triệu người, giảm 469.800 người so với năm 2020.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phi nông nghiệp năm 2021 là 56,2%, tương đương so với năm trước. Tuy nhiên, ở khu vực nông thôn và ở nữ giới tỷ lệ này có xu hướng tăng tương ứng lần lượt là 1 điểm phần trăm và 0,2 điểm phần trăm so với năm trước.

1,4 triệu người thất nghiệp

Thiếu việc làm trong độ tuổi năm 2021 là hơn 1,4 triệu người, tăng 370.800 người so với năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 3,1%, tăng 0,71 điểm phần trăm so với năm trước. Tỷ lệ này ở khu vực thành thị là 3,33%, cao hơn 0,37 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 lần thứ 4 đã đẩy tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn trong năm 2021. Điều này trái với xu hướng thị trường lao động thường được quan sát ở nước ta với tình trạng thiếu việc làm ở khu vực nông thôn thường nghiêm trọng hơn so với thành thị.

Năm 2021 thu nhập bình quân tháng của người lao động là 5,7 triệu đồng, giảm 32.000 đồng so với năm 2020. Xét theo ngành kinh tế, so với năm 2020, lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì được mức độ tăng trưởng dương ổn định, với mức thu nhập bình quân tháng năm 2021 là 3,6 triệu đồng, tăng 7,1%, tương ứng tăng 236.000 đồng. Thu nhập bình quân của lao động khu vực công nghiệp và xây dựng là 6,4 triệu đồng, giảm 201.000 đồng, tương ứng giảm 3,0% và lao động trong khu vực dịch vụ có mức thu nhập bình quân là 6,8 triệu đồng, giảm 27.000 đồng, tương ứng giảm 0,4%.

Trong khi đó, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công ăn lương năm 2021 là 6,6 triệu đồng, giảm 45.000 đồng so với năm 2020.

Về tình trạng thất nghiệp, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2021 là hơn 1,4 triệu người, tăng 203.700 người so với năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 3,22%, tăng 0,54 điểm phần trăm so với năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 4,42%, cao hơn 1,94 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn.

Tổng cục Thống kê cho rằng, mặc dù Chính phủ đã có các chính sách chủ động thích ứng linh hoạt trong phòng chống COVID-19, vừa thực hiện phục hồi, phát triển kinh tế xã hội nhưng tính chung cả năm 2021 thị trường lao động vẫn còn gặp nhiều khó khăn, với tỷ lệ thất nghiệp năm nay cao hơn năm trước, trong đó khu vực thành thị vượt mốc 4%.

Nguyệt Minh
Bạn đang đọc bài viết "Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị năm 2021 vượt mốc 4%" tại chuyên mục XÃ HỘI. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0949.685.111) hoặc gửi về địa chỉ email banvideo.dntt@gmail.com).