Duyệt thêm khoảng 222 tỷ đồng cho vay trả lương ngừng việc

20/09/2021 10:04

Ngân hàng Chính sách xã hội đã phê duyệt thêm khoảng 222 tỷ đồng để hỗ trợ người sử dụng lao động trả lương cho người lao động trong 1 tháng qua.

Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, tính đến ngày 17/9, hệ thống đã phê duyệt 746 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động với số tiền hơn 392 tỷ đồng để trả lương cho 112.397 lượt người lao động.

Đây là kết quả sau hơn 2 tháng triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

dan-1632106971.jpg
63/63 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội đã chủ động tiếp cận và hướng dẫn người sử dụng lao động hoàn thiện việc lập hồ sơ vay vốn

Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân được 382 tỷ đồng cho 730 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 109.373 lượt người lao động tại 63 tỉnh, thành phố.

63/63 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tại các tỉnh, thành phố đã chủ động tiếp cận và hướng dẫn người sử dụng lao động hoàn thiện việc lập hồ sơ vay vốn. 

Như vậy so với thống kê tại ngày 17/8, trong 1 tháng qua, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phê duyệt thêm khoảng 222 tỷ đồng để hỗ trợ người sử dụng lao động trả lương cho người lao động, nhằm phục hồi sản xuất.

Các tỉnh, thành phố đang trong khu vực thực hiện theo nguyên tắc Chị thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đã thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, bưu điện để tiếp nhận, hướng dẫn người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ.

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động, người lao động đủ điều kiện được thụ hưởng gói cho vay trả lương lãi suất 0% theo Quyết định số 23, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện miễn phí chuyển tiền giải ngân cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Trúc Mai
Bạn đang đọc bài viết "Duyệt thêm khoảng 222 tỷ đồng cho vay trả lương ngừng việc" tại chuyên mục KINH TẾ. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0949.685.111) hoặc gửi về địa chỉ email banvideo.dntt@gmail.com).