Sớm triển khai giải pháp hỗ trợ DN Việt Nam - Nhật Bản

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh điện đàm với Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản trao đổi các biện pháp hỗ trợ DN 2 bên ứng phó với dịch COVID-19.