Tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Gia hạn nợ, giảm lãi suất cho vay, thực hiện nhiều gói tín dụng ưu đãi... là những giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.