Bà Phương Hằng bị tạm giam, Đại Nam sẽ xử lý chiếc ghế lãnh đạo thế nào?

Được biết đến với vai trò Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đại Nam. Vậy sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, tạm giam thì theo quy định, doanh nghiệp này sẽ xử lý với chiếc ghế lãnh đạo thế nào?