Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR) báo lãi quý 4 gấp 7 lần cùng kỳ

Tính chung cả năm Nông nghiệp công nghệ cao Trung An lãi sau thuế 101 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.