Ứng dụng PC-Covid đã có trên Apple Store và Google Play

Sáng 30/9, PC-Covid - ứng dụng phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam đã chính thức có mặt trên hai kho ứng dụng Apple Store và Google Play.