Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng tới 34% trong tháng 7/2020

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc đăng kí nhập khẩu trong tháng 7 là 4.761 chiếc, tăng 34,6% so với tháng 6. Tổng giá trị số ô tô trên đạt gần 108 triệu USD.