Nỗ lực xúc tiến đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt Nam trên nhiều kênh phân phối

Thanh Hóa đang nỗ lực vận động, xúc tiến đưa hàng hóa trong tỉnh tiêu thụ tại nước ngoài qua các kênh phân phối, nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, đồng thời kích cầu tiêu dùng hàng Việt tại thị trường nội địa.